BIP

PRZETARGI

Nowa Słupia  dnia 03.04.2018r.

ZP/1/2018/R

Przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji architektoniczno-wystawienniczej dla zadania pn. „OCHRONA I PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ SPUŚCIZNY KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA”

Do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Nowa Słupia dnia 10.05.2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Kielce dnia 17.06.2019r.

ZP/2/2019/R

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w związku z realizacją  zadania inwestycyjnego polegającego na ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH – ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  I TURYSTYCZNEJ

 

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

    załączniki do SOPZ;

Załącznik nr 1 do SOPZ

Załaczniki nr 2 do SOPZ (a-l)

Załączniki nr 2 do SOPZ (m-q)

 

Kielce dnia 02.07.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

Kielce dnia 09.07.2019 r.

Informacja z czynności otwarcia ofert

 

Kielce dnia 03.09.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Kielce dnia 11.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Kielce dnia 17. 09.2018 r.

ZM/1/2018/R

Zamówienie na usługę zarządzania w zakresie rozliczania projektu pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie gminy Nowa Słupia”

Do pobrania:

 

 

ZM/2/2018/R

Zamówienie na OBSŁUGĘ PRAWNĄ INWESTYCJI, dla zadania pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie gminy Nowa Słupia”

Do pobrania:

Kielce dnia 03.12.2018r.

Kielce dnia 08.01.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej