BIP

ZAPYTANIA OFERTOWE

Kielce dnia 17. 09.2018 r.

ZM/1/2018/R

Zamówienie na usługę zarządzania w zakresie rozliczania projektu pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie gminy Nowa Słupia”

Do pobrania:

Kielce dnia 03.12.2018r.

ZM/2/2018/R

Zamówienie na OBSŁUGĘ PRAWNĄ INWESTYCJI, dla zadania pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie gminy Nowa Słupia”

Do pobrania:

Kielce dnia 03.12.2018r.