fbpx
 

BIP

PRZETARGI

Nowa Słupia  dnia 03.04.2018r.

ZP/1/2018/R

Przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji architektoniczno-wystawienniczej dla zadania pn. „OCHRONA I PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ SPUŚCIZNY KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA”

Do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Nowa Słupia dnia 10.05.2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Kielce dnia 17.06.2019r.

ZP/2/2019/R

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w związku z realizacją  zadania inwestycyjnego polegającego na ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH – ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  I TURYSTYCZNEJ

 

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

    załączniki do SOPZ;

Załącznik nr 1 do SOPZ

Załaczniki nr 2 do SOPZ (a-l)

Załączniki nr 2 do SOPZ (m-q)

 

Kielce dnia 02.07.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

Kielce dnia 09.07.2019 r.

Informacja z czynności otwarcia ofert

 

Kielce dnia 03.09.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Kielce dnia 11.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Kielce dnia 05.03.2020 r.

ZP/3/2020/R

Przetarg nieograniczony na zadanie : Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich.

Do pobrania:

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

   ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załączniki do SOPZ:

   ZAŁĄCZNIKI DO SOPZ (od 1 do 2e)

   ZAŁĄCZNIKI DO SOPZ (od 2f do 2i)

 

Kielce dnia 10.03.2020 r.

Informacja o załączniku do SOPZ

do pobrania:

ZAŁĄCZNIK DO SOPZ nr 2j (przedmiar wystawowy)

 

Kielce dnia 18.03.2020r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Kielce dnia 26.03.2020r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

załącznik  1. Mapa zasadnicza

załącznik 2. Opinia geotechniczna

 

Kielce dnia 06.04.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Kielce dnia 07.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

załącznik nr 2h do SOPZ- wytyczne_sprzętowe

załącznik nr 2i do SOPZ- założenia_do_scenariusza_multimediów

załącznik nr 4 do Umowy

załącznik nr 8 do SIWZ

 

Kielce dnia 08.04.2020 r

Sprostowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców 

Kielce dnia 10.04.2020 r

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Kielce dnia 15.04.2020 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

 

Kielce dnia 29.05.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kielce dnia 06.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Kielce dnia 17. 09.2018 r.

ZM/1/2018/R

Zamówienie na usługę zarządzania w zakresie rozliczania projektu pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie gminy Nowa Słupia”

Do pobrania:

 

 

ZM/2/2018/R

Zamówienie na OBSŁUGĘ PRAWNĄ INWESTYCJI, dla zadania pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie gminy Nowa Słupia”

Do pobrania:

Kielce dnia 03.12.2018r.

Kielce dnia 08.01.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Kielce dnia 20.09.2023

Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego (kawiarni)

ZAPROSZENIE OFERTOWE

ZAŁ. NR 1 OPZ

ZAŁ. NR 1 DO OPZ

ZAŁ. NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 FORMULARZ OFERTY