fbpx
 

Kalendarium

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIETOKRZYSKICH „ŁYSA GÓRA”

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku amfiteatru znajdującego się na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej gm. Nowa Słupia.

Zadaniem Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi, będzie promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa związanego z wielowiekową transmisją lokalnej spuścizny. W obiekcie ukazany będzie możliwie szeroki kontekst kulturowy, materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa w aspekcie prezentacji wielu lokalnych legend, baśni i mitów oraz ich nawiązania do bogatej i ciekawej historii, geologii i przyrody Gór Świętokrzyskich.

Kalendarium – ważne daty w przygotowaniu i realizacji projektu utworzenia Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”

Pozwolenie na budowy

Listopad 2020

30 listopada otrzymaliśmy pozwolenie na budowę Paku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”.

Podpisanie umowy z Wykonawcą

Lipiec 2020

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą firmą AGROBUD ze Starachowic na wykonanie Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra

Ogłoszenie przetargu - budowa obiektu

Marzec 2020

Ogłoszenie przetargu na budowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich

Podpisanie umowy z Wykonawcą - koncepcja architektoniczno-wystawiennicza

Maj 2018

Podpisanie (21 maja 2018 r.) umowy z Wykonawcą - Firmą TT Studio z Gdańska, na przygotowanie szczegółowej koncepcji Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich

Ogłoszenie przetargu - koncepcja architektoniczno-wystawienniczej

Kwiecień 2018

Ogłoszenie przetargu na przygotowanie koncepcji architektoniczno-wystawienniczej Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra

Podpisanie Umowy na realizację projektu

Kwiecień 2018

Podpisanie (27 kwietnia 2018 r.) w Urzędzie Marszałkowskim umowy na realizację projektu pn.: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”

Podpisanie Pre-Umowy na realizację projektu

Grudzień 2017

Podpisanie (19 grudnia 2017 r. ) pre-umowy na realizację projektu pn.: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”

Podjęcie Uchwały o dofinansowaniu

grudzień 2017

Podjęcie Uchwały (1 grudnia 2017 r.) przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowaniu projektu pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”

Złożenie wniosku

lipiec 2017

Złożenie (12 lipca 2017 r.) wniosku przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” realizowanego w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Powołanie instytucji kultury

maj 2017

Powołanie (5 maja 2017 r.) instytucji kultury pn: Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich dla której organizatorem jest Gmina Nowa Słupia oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego