fbpx
 

Na ścieżce edukacyjnej

(Legendy Świętokrzyskie, Jerzy Stankiewicz - KAW 1988)  Podania przekazują, ze w Górach Świętokrzyskich od dawna zamieszkiwały czarownice, które różne czary czynić umiały. Poczesne miejsce zajmuje w tych podaniach Łysa Góra, ubarwiona fantastycznymi legendami o sabatach wiedźm, które zlatują się tu na miotłach, unoszących się dzięki tajemniczym i...

(Legendy Świętokrzyskie , Jerzy Stankiewicz - KAW 1988) Łysa Góra - w dawnych wiekach zwana Łyścem - druga co do wysokości w Górach Świętokrzyskich, dotąd pozostaje owiana mgłą tajemniczości. Za czasów pogańskich - jak podaje Jan Długosz - stała na niej świątynia trzech bożków : Łady,...

(Legendy Świętokrzyskie , Jerzy Stankiewicz - KAW 1988)   Legenda o pielgrzymie   Przy "drodze królewskiej", prowadzącej z Nowej Słupi na Święty Krzyż, upamiętnionej wieloma pielgrzymkami króla Władysława Jagiełły i innych władców polskich, od wieków stoi tajemniczy posąg. Dotychczas nie wiadomo, skąd się wziął u podnóża Łysej Góry. Liczne...

Zebrał i opracował: ksiądz Walenty Ślusarczyk             Pewien możny kupiec udał sie wozem po towar do Krakowa. A ponieważ droga daleka, kupiec chciał nabyć jak najwięcej materiału handlowego, by mu na dłuższy czas starczyło w sklepie. Toteż naładował pełen furgon i jadąc...

Zebrał i opracował: ksiądz Walenty Ślusarczyk                 Góry Świętokrzyskie to siedlisko czarownic i diabłów, a że ci szkodzą ludziom, więc dla ochrony, od czasów wiary św. przez Mieszka I przyjętej i naród Polski w 966 r. budowano wokół kaplice, a nawet...