fbpx
 

Góry Świętokrzyskie – łysogórskie tajemnice

Góry Świętokrzyskie – łysogórskie tajemnice

Jeśli góry to najważniejsi świadkowie przeobrażeń na Ziemi, to w materiałach tworzących Pasmo Łysogórskie Gór Świętokrzyskich znajdziemy najwięcej geologicznych zapisów z najstarszych dziejów Ziemi.  Materiały, z których zbudowane są Łysogóry świadczą o historii naszej planety sprzed 500 000 lat. Klimat prastarych gór poczujecie podczas wycieczki na Łysicę (najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, według najnowszych badań wysokość Łysicy wynosi 614 m. n.p.m.). oraz Łysą Górę  (595 m. n.p.m.) zwaną Łyścem, z Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na szczycie.

Królowa Gór Świętokrzyskich

Na Łysicę prowadzi czerwony szlak pieszy z turystycznej miejscowości zwanej Świętą Katarzyną, obok źrodełka Świętego Franciszka, które nigdy nie zamarza, nawet podczas srogiej zimy. W niższych partiach królowej Gór Świętokrzyskich rośnie las jodłowo-bukowy, a w partiach szczytowych jodła, która okala gołoborza. Na szczycie Łysicy amatorzy awifauny usłyszą orliki krzykliwe, krogulce i kobuzy.

Góra przyrodniczego sacrum

Pątnicy lub piechurzy zainteresowani odkrywaniem osobliwości przyrodniczych Łysej GóryŚwiętego Krzyża, mogą wybrać szlak niebieski z Nowej Słupi lub czerwony szlak pieszy z Huty Szklanej. Po drodze nas szczyt zobaczycie naturalne lasy jodłowe i jodłowo-bukowe, w które nie ingeruje ludzka ręka. Pośród młodego pokolenia drzew rosną potężne, stare jodły tzw „jodły mamucie” oraz buki o wymiarach drzew pomnikowych. Na północnym stoku Łysej góry zobaczycie gołoborza, skalne rumowiska powstałe w okresie zlodowacenia.

Góra modrzewi i mrówek

Wycieczka na  Chełmową Górę, enklawę modrzewia polskiego to okazja do podejrzenia życia codziennego mrówek. Nazwa góry pochodzi od prasłowiańskiego słowa „chełm” oznaczającego „wzgórze” lub „wzniesienie”. Na „Chełmowej” znajdziecie naturalne stanowiska modrzewia polskiego (larix polonica), którego monumentalne okazy zachwycają do dzisiaj. Wzniesienie jest pocięte malowniczymi wąwozami z licznymi chronionymi gatunkami flory oraz fauny. Na „Chełmówce” zadomowiły się szczególnie mrówki rudnice, które wybudowały na jej terenie wysokie mrowiska.

Tajemnicze ostępy

Mniej znane obszary ochrony ścisłej to Czarny Las w zachodniej części Doliny Dębniańskiej stanowiącej przedłużenie Doliny Wilkowskiej. Tworzą go lasy mieszane, grądy z udziałem jodły, lipy drobnolistnej, miejscami buka lub olszy czarnej, olsy i łęgi.  Mokry Bór położony jest u północnych podnóży Góry Psarskiej, w obszarze źródliska rzeki Czarna Woda, obejmujący bor bagienny, świeży oraz torfowiska.