fbpx
 

Natura

Popyt na usługi związane z wypoczynkiem na łonie natury w Górach Świętokrzyskich jest znaczący. Warto zatem podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, które czynniki środowiska naturalnego (przyrodniczego) tego obszaru są najistotniejsze dla turystów.  Uznano, iż z punktu widzenia fizjologii wypoczynku największe znaczenie mają dla nich takie...

Lasy jodłowo-bukowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym ocieniają drogę zmęczonego wędrowca, który przemierza ostępy starożytnej puszczy. Przyrodnicza podpora parku, stare potężne buki tworzą wraz jodłami przyjazny ekosystem dla innych gatunków. Lasy zajmują aż 95% parku, a resztę obszaru stanowią nieliczne środowiska bagienne i podmokłe. Życiem puszczy...

Tajemnicze rumowiska skalne na stokach Pasma Łysogórskiego i Jeleniowskiego od wieków budziły wiele emocji. Nauka potwierdza, że gołoborza powstały w wyniku procesów pękania i wietrzenia bardzo starych i bardzo odpornych skał – piaskowców kwarcytowych ­– w środowisku o dużych różnicach temperatur. Miejsca te są „gołe...

Jeśli góry to najważniejsi świadkowie przeobrażeń na Ziemi, to w materiałach tworzących Pasmo Łysogórskie Gór Świętokrzyskich znajdziemy najwięcej geologicznych zapisów z najstarszych dziejów Ziemi.  Materiały, z których zbudowane są Łysogóry świadczą o historii naszej planety sprzed 500 000 lat. Klimat prastarych gór poczujecie podczas wycieczki na...