fbpx
 

STARTUJE BUDOWA PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH ŁYSA GÓRA!

STARTUJE BUDOWA PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH ŁYSA GÓRA!

We wtorek  28 lipca 2020 roku  w Nowej Słupi, dyrektor instytucji kultury Gminy Nowa Słupia –  Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra – Pani Małgorzata Wilk-Grzywna podpisała z generalnym wykonawcą firmą AGROBUD ze Starachowic reprezentowaną przez Pana Pawła Cieślika  umowę na wykonanie Parku  Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra.

Podczas spotkania przekazana została wykonawcy niestandardowa, bo pomalowana w krajkę świętokrzyską, łopata.  Ma ona symbolizować innowacyjność przedsięwzięcia i zostać wbita na placu budowy na przełomie 2020 i 2021 roku i nieść przesłanie: „Niech ta łopata zostanie wbita jak najszybciej na placu budowy ! Niech nowa atrakcja pozytywnie się wyróżnia i przyciąga tłumy turystów”!

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

Krzysztof Słoń – Senator RP

Andrzej Kryj – Poseł na Sejm RP

Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Tomasz Pleban – Wicestarosta Powiatu Kieleckiego

Stefan Bąk – Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego

Danuta Żebrowska, Agata Sałata – Radne Powiatu Kieleckiego

Lidia Wiącek, Bartosz Dutkiewicz – Radni Rady Miejskiej

Marcin Piętak – Prezes regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Bracha – konsultant historyczny projektu (prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wojciech Głowacki – podwykonawca budowy firma  G2 Architekci

Paweł Osmenda – inspektor nadzoru budowy

Mateusz Brzeziński – kancelaria prawna „Ćwik i partnerzy” obsługująca projekt

Anna Zyzman – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi

Rolę gospodarza pełnili: Andrzej Gąsior – burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia. Marcin Piętak – prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej  Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzata Wilk-Grzywna – dyrektor  Regionalnej Organizacji Turystycznej  Województwa Świętokrzyskiego.

O  oprawę artystyczną i poczęstunek zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Modrzewianki, działającego przy Domu Kultury w Rudkach.

Już wiadomo, że Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra w Nowej Słupi zaprojektuje, wybuduje i wyposaży Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGROBUD ze Starachowic. To właśnie ta firma wygrała przetarg nieograniczony, który prowadzono i rozstrzygano w trudnym czasie pandemii.  

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich będzie promował historię i kulturę ziemi świętokrzyskiej w nowoczesny, przyjazny i ciekawy dla turysty sposób. Zmaterializuje jej niematerialne dziedzictwo. Inwestycja polega na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu, a także stworzeniu wystawy scenograficznej i multimedialnej dla nowo powstającego obiektu. Fascynująca wiedza przekazywana będzie w różnorodny, spójny i dostosowany do odbiorcy sposób.

– Park pełen świętokrzyskich legend i prezentacji walorów turystycznych regionu jest coraz bliższy realizacji! Podpisujemy umowę z generalnym wykonawcą inwestycji. To kolejny milowy krok do jej powstania – mówi Małgorzata Wilk-Grzywna – dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Koszt inwestycji, polegającej na rozbudowie amfiteatru istniejącego na terenie Centrum Kulturowo Archeologicznego w Nowej Słupi o budynek główny Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich wyniesie ponad 19 milionów złotych, z czego ponad 11  milionów inwestor przeznaczy na projekt i  tzw. budowlankę a 8 milionów na wystawę czyli na scenografię, multimedia, przygotowanie filmów i animacji.  Obiekt, który powstanie w ramach Projektu “Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”  sfinansowany będzie w kwocie prawie 13 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Planowana atrakcja będzie mieć powierzchnię ok. dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Zostanie ona ulokowana na ponad dwuhektarowej działce.  Przewidywany termin zakończenia budowy to czerwiec 2022 roku. 

Jakie atrakcje czekać będą na turystów? Szlak zwiedzania podzielony zostanie na ścieżki i strefy. Podążając ścieżką edukacyjną, gdzie zwiedzanie będzie zorganizowane, prowadzeni przez narratora – Pielgrzyma Świętokrzyskiego – turyści poznają legendy i podania o regionie. Strefa edukacyjna umożliwi bardziej szczegółowe spojrzenie na prezentowane mity w kontekście badań naukowych.  W obiekcie będzie też  duża przestrzeń dla indywidualnych zabaw i rozrywki, a także kina 3D oraz miejsce na gastronomię i sklep z pamiątkami. Obiekt powstanie w Nowej Słupi, w sąsiedztwie miejsca, gdzie odbywają się dymarki.

Znaczenie inwestycji dla gminy Nowa Słupia podkreśla burmistrz Andrzej Gąsior: – Jest to bardzo ważna inwestycja dla Nowej Słupi. Docelowo ma przyjmować rocznie minimum 200 tysięcy gości.  I choć zakłada się, że ta liczba zostanie osiągnięta w ciągu dziesięciu lat od rozpoczęcia działalności Parku, będzie to znaczący wzrost ruchu turystycznego w  gminie. Już w ciągu pierwszego roku od otwarcia spodziewamy się około 100 tysięcy odwiedzających. Obiekt powstanie u stóp Świętego Krzyża, jednej z największych atrakcji regionu, razem z powstającym Muzeum Starożytnego Hutnictwa stworzy zintegrowany kompleks turystyczny i mam nadzieję, zmieni turystyczne oblicze Nowej Słupi. Nie tylko przyniesie dochody z turystyki, ale i wygeneruje nowe miejsca pracy, pobudzi rozwój agroturystyki, hoteli oraz innych atrakcji w Górach Świętokrzyskich.

Walory gospodarcze i wizerunkowe  Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich dla regionalnej turystyki przedstawia  Marcin Piętak – prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej  Województwa Świętokrzyskiego: – Dzięki tej inwestycji gospodarczo i wizerunkowo zyska cały region. To bardzo ważne. Obiekt prezentował będzie w pigułce atrakcyjność turystyczną całego regionu. Liczymy, że gospodarczo zyska na tej inwestycji wiele miejsc turystycznych promowanych podczas odwiedzania Parku. Kluczem do sukcesu będzie współpraca. Pod tym względem powinna stać się ona wzorem dla innych tego typu instytucji samorządowych. Korzyść wizerunkowa ma polegać na wykorzystaniu ogromnego potencjału legend do ubiegania się o wpisanie tego waloru na listę UNESCO. Park Dziedzictwa będzie istotnym argumentem w tych planach.

Jako poważny atut w rozwoju i promocji województwa świętokrzyskiego prezentuje inwestycję Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  Andrzej Bętkowski: – Powstanie  duża atrakcja turystyczna, ważna dla całego regionu. Warto podkreślić, że inwestycja jest realizowana w ramach projektu, który został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Kwota dofinansowania z RPO  to prawie 13 milionów złotych. Wkład własny beneficjenta to  około 4 miliony złotych,  z czego 3 miliony pochodzą z budżetu gminy Nowa Słupia, a 1 milion stanowi wkład własny ROT.  Znaczną część składki dla ROT zapewnia właśnie samorząd województwa. Cieszy fakt, że Park prezentował będzie niematerialne i materialne dziedzictwo regionu.  Dla samorządu województwa ważne jest, że projekt zakłada promocję całego regionu. Liczę, że dzięki temu realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki w całym województwie.