fbpx
 

O nas

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” to gminna instytucja kultury powołana Uchwałą Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 05.05.2017 roku.  Organizatorami PDGŚ jest Gmina Nowa Słupia oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

Przedmiotem działalności Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” jest ukazanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego Ziemi Świętokrzyskiej związanego z wyjątkową historią regionu i bogactwem legend w szczególności:

  1. zarządzanie projektem realizacji i powstania obiektu – Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, w którym zostanie zaprezentowane możliwie szerokie kompendium lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem świętokrzyskich legend,
  2. zarządzanie obiektem Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”,
  3. gromadzenie i ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa ludzkości związanego z historią i kulturą regionu,
  4. upowszechnianie problematyki historycznej i kulturalnej regionu,
  5. informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów;
  6. edukowanie poprzez tworzenie możliwości bezpośredniego obcowania z obiektami kultury i historii regionu,
  7. kształtowanie ładu przestrzennego i współdziałanie w procesach rewitalizacji społecznej

Strukturę organizacyjną PDGŚ tworzą:

Malgorzata Grzywna

Małgorzata Wilk – Grzywna

Dyrektor PDGŚ tel. kom.: 517 960 031
księgowa

Justyna Wąworek

główny Księgowy
DSC_4601

Irmina Maliszewska

referent ds. organizacji pracy tel. kom.: 664 911 067

Anna Chałacińska

referent ds. organizacji pracy tel. kom.: 501 191 044
jaroslaw_panek

Jarosław Panek

specjalista ds. wystawiennictwa tel. kom.: 604 405 868

Wizualizacje