fbpx
 

Konferencja “Święty Krzyż w źródle archiwalnym”

Konferencja “Święty Krzyż w źródle archiwalnym”

W siedzibie Archiwum Państwowego właśnie trwa konferencja „Święty Krzyż w źródle archiwalnym”. Podczas spotkania swój wykład miał również pracownik Parku Legend – Piotr Sepioło. Temat który poruszył to “Tajemnice figury Pielgrzyma Świętokrzyskiego”. Piotr Sepioło jest również autorem książki “Pielgrzym Świętokrzyski”.
Wykład pt. “Relikwie Krzyża Świętego – palladium Królestwa Polskiego i pielgrzymka Władysława Jagiełły do opactwa łysogórskiego w czerwcu 1410 roku”, wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Bracha. Pan profesor współpracuje z nami w ramach tworzenia ekspozycji w Parku Legend.

 

Zapraszamy do zapoznania się z planem konferencji:
Święty Krzyż w źródle archiwalnym

11.00-11.15 – Otwarcie obrad i promocja XI tomu „,Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”
11.15-11.35 – Prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Relikwie Krzyża Świętego – palladium Królestwa Polskiego i pielgrzymka Władysława Jagiełły do opactwa łysogórskiego w czerwcu 1410 roku
11.35-11.55 – Prof. dr hab. Adam Massalski (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach), Źródła do dziejów Instytutu Księży Zdrożnych na Świętym Krzyżu
11.55-12.15 – Dr Ewelina Kaczor (Centrum Studiów Mediewistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Kolekcja egzemplów kaznodziejskich z piętnastowiecznego rękopisu Biblioteki Narodowej 3015 II
12.15-12.35 – Piotr Sepioło (Lokalna Organizacja Turystyczna “Góry Świętokrzyskie”, Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi), Tajemnice figury Pielgrzyma Świętokrzyskiego
12.35-12.55 – Dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii i Nauk
o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Sprawa Jeremiego Wiśniowieckiego na Świętym Krzyżu
12.55-13.30 – Dyskusja i przerwa
13.30-13.50 – Dr hab. Anna Kurska (Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK Kielce, prof. emeritus), Między faktem a mitem. O „Dziewiętnastowiecznych relacjach z wędrówek na Święty Krzyż”
13.50-14.05 – Jakub Pęczkowicz (student, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Święty Krzyż i jego okolice w 1837 r. w świetle przekazu Tomasza Potockiego
14.05-14.25 – Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach), Wybrane materiały dotyczące Świętego Krzyża w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
14.25 – Dyskusja i zamkniecie obrad