fbpx
 

Figura Niewiasty

Figura Niewiasty

Zebrał i opracował: ksiądz Walenty Ślusarczyk     

      

Na cmentarzu przy kościele jest też druga cenna figura kamienna przedstawiająca postać kobiety w koronie, ze złożonymi rękami do modlitwy w długiej sukni, a pod jej stopami wąż trzymający w pysku jabłko.

Figura ta starożytna pozbawiona jest legend, chociaż wokół miejscowych ludzi twierdzi się, że to królowa Jadwiga przez chrzest Litwy szatana podeptała[1].

[1] Owiana tajemniczością wzbudzała różne domysły. Niektórzy domniemywali, że kiedyś stała obok posągu Emeryka i nazywali ją jego żoną. W rzeczywisyości rzeźba ta przedstawia postać Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia, natomiast, z którego wieku pochodzi do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić (H.Trepka, Ziemia Świętego Krzyża, Kielce 2010, s.8).