fbpx
 

Inne legendy świętokrzyskie

Potop szwedzki zalał wówczas już całą Polskę. W tym czasie w Górach Świętokrzyskich grasowała banda zbójecka Poznera. I właśnie hersztowi bandy żołdacy szwedzcy porwali ukochaną. Ta strata tak boleśnie dotknęła Poznera, że w kościele św. Wojciecha w Kielcach poprzysiągł Szwedom zemstę. Postanowił również zerwać raz...

Zebrał i opracował: ksiądz Walenty Ślusarczyk           Podobną bandę złożoną z kilku odważnych druhów, której trzon tworzyli bracia Piorunowie i Kolbuszowie, zorganizował Zakuta Zarzycki. W roku 1800 napadli oni na dwór w Wilkowie, zrabowali mienie, a starca właściciela Janikowskiego zbili drągami żeliwnymi, że wzrok utracił. W...

Zebrał i opracował: ksiądz Walenty Ślusarczyk               Najwięcej osnuta jest legendą postać zbója Kaku, który śmiałymi wyczynami zbójeckimi postrach siał i wzbudzał lęk wśród ówczesnego społeczeństwa. Jedni go się nie bali, drudzy czuli strach przed słowem Kaku, a inni obawiali się o znajomych...

Zebrał i opracował: ksiądz Walenty Ślusarczyk                W roku 1825 grasowały na terenie świętokrzyskim liczne i różne bandy zbójeckie, siejące postrach w całej okolicy i dalszych miejscowościach. Ludzie terroryzowani żyli w ciągłym napięciu nerwowym, niepewni spokojnej nocy i oczekując niepożądanej...

Zebrał i opracował: ksiądz Walenty Ślusarczyk                 Pewien pielgrzym zwiedził wśród umartwień i trudów wiele krajów i miejsc sławnych słynących łaskami i cudami, usłyszawszy o Drzewie Krzyża Świętego postanowił jeszcze udać się na tą Kalwarią Świętokrzyską, aby tu oddać cześć...