fbpx
 

Author: fancybox

Zebrał i opracował: ksiądz Walenty Ślusarczyk                 Góry Świętokrzyskie to siedlisko czarownic i diabłów, a że ci szkodzą ludziom, więc dla ochrony, od czasów wiary św. przez Mieszka I przyjętej i naród Polski w 966 r. budowano wokół kaplice, a nawet...

Podpisanie Pre-Umowy na realizację projektu pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”   19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie budowy Parku Dziedzictwa w Nowej Słupi z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu...

Podjęcie Uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowaniu projektu pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”...

Złożenie wniosku przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” realizowanego w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w...