fbpx
 

Author: Anna Drzewiecka

(Legendy Świętokrzyskie , Jerzy Stankiewicz - KAW 1988) Dawno, dawno temu na Łysicy stał okazały zamek, jaśniejący z dala na tle granatowego kożucha rozległych borów. W komnatach urządzonych tak pięknie że oczy bolały od patrzenia na te wszystkie wspaniałości. Mieszkały w nim, dwie siostry . Starsza...

(Legendy Świętokrzyskie , Jerzy Stankiewicz - KAW 1988) Było to za panowania Bolesława Chrobrego. Król zaprosił do Polski królewicza węgierskiego Emeryka. Młodzieniec, jak to było w zwyczaju, przed daleką podróżą poprosił ojca - Stefana, króla Węgier - o błogosławieństwo. Król na pożegnanie zawiesił na szyi syna...

Na Łysej Górze i Łysicy, co powtarza wiele podań ludowych, nocami zbierają się na sabat wiedźmy. Palą ogniska i warzą trucizny, które szkodzą ludziom i ich dobytkowi. Gdy kogut po północy zapieje, czarownice siadają na miotły i z wyciem wichru sfruwają z góry. Legenda ta wiąże...

(Legendy Świętokrzyskie, Jerzy Stankiewicz - KAW 1988)  Podania przekazują, ze w Górach Świętokrzyskich od dawna zamieszkiwały czarownice, które różne czary czynić umiały. Poczesne miejsce zajmuje w tych podaniach Łysa Góra, ubarwiona fantastycznymi legendami o sabatach wiedźm, które zlatują się tu na miotłach, unoszących się dzięki tajemniczym i...

(Legendy Świętokrzyskie , Jerzy Stankiewicz - KAW 1988) Łysa Góra - w dawnych wiekach zwana Łyścem - druga co do wysokości w Górach Świętokrzyskich, dotąd pozostaje owiana mgłą tajemniczości. Za czasów pogańskich - jak podaje Jan Długosz - stała na niej świątynia trzech bożków : Łady,...

(Legendy Świętokrzyskie , Jerzy Stankiewicz - KAW 1988)   Legenda o pielgrzymie   Przy "drodze królewskiej", prowadzącej z Nowej Słupi na Święty Krzyż, upamiętnionej wieloma pielgrzymkami króla Władysława Jagiełły i innych władców polskich, od wieków stoi tajemniczy posąg. Dotychczas nie wiadomo, skąd się wziął u podnóża Łysej Góry. Liczne...

Popyt na usługi związane z wypoczynkiem na łonie natury w Górach Świętokrzyskich jest znaczący. Warto zatem podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, które czynniki środowiska naturalnego (przyrodniczego) tego obszaru są najistotniejsze dla turystów.  Uznano, iż z punktu widzenia fizjologii wypoczynku największe znaczenie mają dla nich takie...

Lasy jodłowo-bukowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym ocieniają drogę zmęczonego wędrowca, który przemierza ostępy starożytnej puszczy. Przyrodnicza podpora parku, stare potężne buki tworzą wraz jodłami przyjazny ekosystem dla innych gatunków. Lasy zajmują aż 95% parku, a resztę obszaru stanowią nieliczne środowiska bagienne i podmokłe. Życiem puszczy...